نشانی دادگاه های اهواز

نشانی دادگاه های اهواز

فهرست

 • دادگستری مرکزی در امانیه
 • مجتمع قضایی شماره ۲ ( حوزه قضایی قدس )
 • دادگاه انقلاب اسلامی
 • مجتمع قضایی شهید فهمیده ( ویژه سرقت)
 • مجتمع قضایی تندگویان(انرژی)
 • مجتمع قضایی ویژه تصادفات
 • دادگاه تجاری‎
 • دادگاه روحانیت‎
 • دادگاه نظامی‎
 • دادگاه باهنر‎
 • آدرس شورا های حل اختلاف اهواز
 • آدرس کلانتری های اهواز
 • آدرس دفاتر پلیس + ۱۰ اهواز
 • لیست کامل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اهواز :
 • اداره کل پزشکی قانونی استان خوزستان
 • اداره کل زندان های استان خوزستان
 • زندان مرکزی
 • زندان سپیدار
 • کانون اصلاح و تربیت اهواز
 • مجتمع حرفه آموزی -الحدید
 • اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان
 • اداره کل تعزیرات حکومتی استان خوزستان
 • ستاد دیه استان خوزستان
 • اداره کل بازرسی استان خوزستان
 • دفتر دیوان عدالت اداری استان خوزستان
 • اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی اهواز
 • دفتر وزارت امور خارجه در اهواز
 • اداره گذرنامه اهواز
 • اداره کل پزشکی قانونی استان خوزستان
 • اداره کل زندان های استان خوزستان
 • ️پلیس فتا – اهواز
 • ️پلیس امنیت اخلاقی
 • ️پلیس راهنمایی و رانندگی خوزستان

دادگستری مرکزی در امانیه

نشانی: اهواز – امانیه – دادگستری کل استان خوزستان

تلفن: ۷ – ۳۳۶۱۷۲۶

شعبه های مستقر در دادگستری مرکزی (امانیه)

 • شعب دادگاههای تجدید نظر استان خوزستان: ۱۹- ۱۸ – ۱۷- ۱۶- ۱۵ – ۱۴ -۱۳ – ۱۲- ۱۱- ۱۰-۹- ۸ -۷-۶- ۵-۴-۳-۲- ۱
 • شعبه ۸ حقوقی
 • شعب دادگاه خانواده: ۱,۲,۳,۴,۵,۶,۷,۸,۹,۱۰,۱۱
 • شعب اجرای احکام مدنی(خانواده):۱,۲
 • شعبه نیابت قضائی
 • شعبه سرپرستی و امور محجورین
 • شعبه صدور گواهی سوء پیشینه
 • شعبه کشیک
 • شعبه کمیسیون استانی عفو، تخفیف و تبدیل مجازات
 • شعبه رسیدگی به تجویز اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

مجتمع قضایی شماره ۲ ( حوزه قضایی قدس )

نشانی: خوزستان -اهواز- بلوار قدس (لشکر) – روبروی دادسرای نظام – مجتمع قضایی قدس (حوزه شماره ۲ دادگاه‌های جزایی اهواز)

تلفن: ۳۷۸۳۰۵۴ و ۳۷۹۵۸۵۱ و ۳۷۹۵۸۵۳

شعب مستقر در مجتمع قضایی شماره ۲ ( حوزه قضایی قدس )

 • شعب دادیاری: ۶ – ۱۲ – ۱۳ – ۱۴ – ۱۵ – ۱۶ – ۲۰ – ۲۵ – ۲۷
 • شعب بازپرسی: ۱۷-۱۶-۹-۸-۷-۵-۲
 • شعب جزایی (کیفری ۲): ۱۲۰-۱۱۹-۱۱۷-۱۱۳-۱۱۲-۱۱۱ -۱۰۹-۱۰۷

دادگاه انقلاب اسلامی

نشانی : اهواز – کیانپارس – خیابان توحید – جنب پل – دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان اهواز

تلفن : ۳۳۳۳۷۱۱ و ۳۳۳۶۶۶۱

شعب مستقر در دادگاه انقلاب :

 • شعبه ۲۱ حقوقی
 • شعب دادیاری:۳۲-۲۱-۱۱-۹-۸-۱
 • شعب اظهار نظر: ۹,۸,۱۷
 • شعب بازپرسی:۲۷-۲۶-۲۳-۲۲-۲۰-۱۹-۱۸-۱۳-۱۲-۷-۴-۳
 • شعب جزایی (کیفری ۲): ۱۰۸-۱۰۱- اصل ۴۹
 • شعبه ۸ اجرای احکام کیفری
 • شعب انقلاب: ۱,۲,۳,۴

مجتمع قضایی شهید فهمیده ( ویژه سرقت)

نشانی : اهواز – زیتون کارمندی – خیابان ابوذر – نبش خیابان کمیل جنوبی – روبروی هنرستان فتح المبین – مجتمع قضایی شهید فهمیده

تلفن : ۴ – ۴۴۴۱۷۷۳

شعب مستقر در مجتمع شهید فهمیده ( ویژه سرقت )

 • شعب دادگاه کیفری ۲: ۱۱۵-۱۱۴
 • شعب بازپرسی:۱۷– ۱۶
 • شعبه ۱۷ دادیاری
 • شعبه ۷ اظهار نظر
 • شعبه ۷ اجرای احکام کیفری

مجتمع قضایی تندگویان(انرژی)

نشانی : اهواز – خرم کوشک – ابتدای نیوساید – مجتمع قضایی شهید تندگویان (انرژی)

تلفن :۳۳۶۱۷۲۱

شعب مستقر در مجتمع قضایی تندگویان (انرژی)

 • شعب حقوقی: ۱,۲,۳,۵,۶,۷,۹,۱۰
 • شعب کیفری یک استان: ۳-۲-۱
 • شعبه ۴ دادگاه کیفری یک استان ویژه نوجوانان
 • شعب تجدید نظر: ۲۰,۲۱,۲۲
 • شعب اجرای احکام مدنی: ۳-۲-۱ و نیابت حقوقی

مجتمع قضایی ویژه تصادفات

نشانی : اهواز- خیابان سقراط – نبش پودات – ساختمان مجتمع قضایی تصادفات

تلفن : ۹۳- ۳۳۳۰۷۹۰

شعب مستقر در مجتمع ویژه تصادفات

 • شعب دادیاری: ۱۰- ۱۹ (نیابت) ۲۳-۲۴-۲۶-۲۸
 • شعب اظهارنظر:۵,۶,۱۰
 • شعب بازپرسی: ۲۴(نیابت)
 • شعب جزایی (کیفری ۲): ۱۱۰-۱۱۶
 • شعبه ۱۰ اجرای احکام کیفری
 • شعب حقوقی: ۱۱-۱۲-۲۲

دادگاه تجاری‎

نشانی : اهواز- خیابان سقراط – نبش لقمان. ساختمان اتاق بازرگانی استان

تلفن : –

شعب مستقر در مجتمع قضایی دعاوی تجاری

 • شعب حقوقی: ۱۳ -۱۴-۱۵ – ۱۶

دادگاه روحانیت‎

نشانی : خوزستان، اهواز، کیانپارس، خیابان دوم غربی، فازاول، پلاک ۴۳

تلفن : –

شعب مستقر در دادگاه ویژه روحانیت

 • شعب دادیاری ویژه روحانیت: ۱،۲،۳،۴،۵،۶
 • شعبه ۱۱ دادگاه ویژه روحانیت
 • شعبه صلح وسازش ویژه روحانیت
 • شعبه اجرای احکام دادسرای ویژه روحانیت
 • شعبه تحقیقات وامور اجرایی ویژه روحانیت

دادگاه نظامی‎

نشانی : خوزستان، اهواز، میدان توپ، انتهای بلوار قدس، سازمان قضایی نیروهای مسلح خوزستان

تلفن : –

شعب مستقر در مجتمع قضایی سازمان قضایی نیروهای مسلح

 • شعب دادیاری نظامی:۱,۲,۳,۴,۶,۷
 • شعب بازپرسی نظامی:۱,۲,۳,۴
 • شعبه دادستانی
 • شعبه معاون دادستان
 • شعب دادگاه کیفری ۲ نظامی:۱,۲,۶
 • شعب دادگاه کیفری یک نظامی:۱,۲,۳,۵
 • شعبه اجرای احکام کیفری نظامی

دادگاه باهنر‎

نشانی : خوزستان -اهواز- کوی نبوت – بلوار دعبل خزائی– ساختمان مجتمع قضایی شهید باهنر

تلفن : ۳۲۲۷۰۶۱۷

شعب مستقر درمجتمع قضایی شهید باهنر

 • شعب دادیاری: ۳۱-۳۰-۲۹-۲۲-۱۸-۱۷-۵-۴-۳-۲
 • شعب اظهار نظر: ۱,۲,۳,۴
 • شعب بازپرسی: ۲۵-۲۱-۱۵-۱۴-۱۱-۱۰-۶-۴-۱
 • شعب جزایی (کیفری ۲): ۱۱۸-۱۱۵-۱۱۴-۱۰۶-۱۰۵-۱۰۴-۱۰۳-۱۰۲
 • شعب اجرای احکام کیفری: ۹-۷-۶-۵-۴-۳-۲-۱
 • شعب حقوقی: ۴-۲۰-۱۹-۱۸-۱۷

معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری خوزستان

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم

دفتر دادستان و دفتر کل دادسرا

دبیرخانه کارگروه نظارت بر حقوق عامه

دبیرخانه ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

دیوان عدالت اداری

آدرس شورا های حل اختلاف اهواز

مجتمع شماره یک شورای حل اختلاف اهواز

نشانی: اهواز، کیانپارس، میدان شهید چمران، جنب نمایشگاه بین المللی، مجتمع فرهنگی وحوزه علمیه امام صادق (ع)

تلفن:۰۶۱۳۳۳۶۵۶۵۸

مجتمع شماره دو شورای حل اختلاف اهواز

نشانی: اهواز، بلوار انقلاب، خیابان ناصر خسروی شمالی

تلفن:۰۶۱۳۲۲۳۸۹۱۹

مجتمع شماره سه شورای حل اختلاف اهواز

نشانی: اهواز، بزرگراه آیت الله بهبهانی، خیابان امام خمینی شرقی، خیابان حق بین، خیابان شهید صدرالسادات

تلفن:۰۶۱۳۲۲۳۸۹۱۹

مجتمع شماره چهار شورای حل اختلاف اهواز

نشانی: اهواز، بلوار پاسداران، روبه روی زیتون کارمندی

تلفن:۰۶۱۳۴۴۳۱۶۱۵

مجتمع شماره پنج شورای حل اختلاف اهواز

نشانی: اهواز، امانیه، خیابان عارف، روبه روی امور مشترکین شرکت گاز اهواز

تلفن:۰۶۱۳۳۳۶۱۵۰۰

شورای حل اختلاف ویژه تخلفات پزشکی اهواز

نشانی: اهواز، فازدو پادادشهر، ساختمان نظام پزشکی

تلفن:۰۶۱۳۳۳۳۷۵۹۲

شورای حل اختلاف اهواز (کد شعبه ۲۳۰۶۰۵۶)

نشانی: اهواز، بلوار فنی حرفه‌ای، زندان کارون

تلفن:۰۶۱۳۳۳۳۷۵۹۲

شورای حل اختلاف اهواز (کد شعبه ۲۳۰۶۰۶۰)

نشانی: مسیر اهواز اندیمشک، شهر الهایی

تلفن:۰۶۱۳۳۳۳۷۵۹۲

آدرس کلانتری های اهواز

کلانتری ۱۱

نشانی: اهواز، اتوبان آیت الله نواب صفوی، جنب مجموعه ورزشی

کلانتری ۱۲

نشانی: اهواز، بزرگراه آیت الله بهبهانی، بلوار شریعتی جنوبی

کلانتری ۱۳

نشانی: اهواز، خیابان ۲۴ متری، خیابان نظام وفا، روبروی پارک معین

کلانتری ۱۴

نشانی: اهواز، کیان آباد، ۱۸ متری چهارم، نبش وهابی

کلانتری ۱۵

نشانی: اهواز، خیابان انقلاب، نبش عزنوی، جنب پزشک قانونی

کلانتری ۱۶

نشانی: اهواز، امانیه، خیابان دز شرقی، بین خیابان لقمان وعارف

کلانتری ۱۹

نشانی: اهواز، بلوار هاشمی نژاد

کلانتری ۲۰

نشانی: جاده اهواز ماهشهر، بعداز میدان ۴ اسب

کلانتری ۲۳

نشانی: اهواز، فاز ۲ پادادشهر، میدان سعادت، نبش بلوار هجرت

کلانتری ۲۵

نشانی: اهواز، کوی طلاب، خیابان مردادغربی

کلانتری ۲۹

حمیدیه

کلانتری ۳۳

نشانی: اهواز، پردیس، بلوار گلدیس، فلکه فردوسی

کلانتری ۲۶

نشانی: اهواز، بلوار توحید، بین میدان محمدی ومیدان ملی راه (کوی ملی راه)

کلانتری ۱۸

نشانی: اهواز، خیابان مقیمی

کلانتری ۲۴

نشانی: اهواز، منطقه سپیدار، بلوار فنی حرفه‌ای، سه راه باهنر

پلیس راهنمایی ورانندگی اهواز

نشانی: اهواز، منطقه سپیدار، بلوار فنی حرفه‌ای، سه راه باهنر

آدرس دفاتر پلیس + ۱۰ اهواز

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی[ کد: ۶۱۱۱۱۱]

آدرس: خوزستان – اهواز – پادادشهر بین خ ۱۰ و ۱۱ شهیددباغ زاده ( لادن)

کدپستی: ۶۱۸۳۹۹۴۱۱۵

تلفن: ۰۶۱-۵۵۱۱۴۴۸ – ۰۶۱-۵۵۴۲۸۹۸

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی [کد: ۶۱۱۱۱۳]

آدرس خوزستان – اهواز – زیتون کارمندی خ اصلی زیتون بین فرشته و فردوس جنب بانک مسکن طبقه اول

کدپستی: ۶۱۶۳۹۱۵۸۳۹

تلفن: ۰۶۱-۴۴۴۹۲۷۰ – ۰۶۱-۴۴۴۹۲۷۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی[ کد: ۶۱۱۱۱۴]

آدرس خوزستان – اهواز – کوی۱۵خرداد – خیابان۱۰ – جنب بانک رفاه کارگران – پ۲

کدپستی: ۶۱۵۳۶۱۸۳۴۵

تلفن: ۰۶۱-۳۷۸۲۲۹۹

○دفتر خدمات الکترونیک انتظامی [کد: ۶۱۱۱۱۵]

آدرس خوزستان –
اهواز – اتوبان گلستان .پیچ گلستان -جنب بانک ملت

کدپستی: ۶۱۳۶۶۵۳۱۳۷

تلفن: ۰۶۱-۳۳۳۵۶۹۶۹

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی [کد: ۶۱۱۱۱۶]

آدرس خوزستان – اهواز – بلوار پاسداران بین میدان خلیج فارس وپل راه بند ساختمان عظیم طبقه اول

کدپستی: ۶۱۷۴۶۱۷۳۸۹

تلفن: ۰۶۱-۲۲۵۸۳۲۰ – ۰۶۱-۲۲۵۸۳۲۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی[ کد: ۶۱۱۱۱۹]

آدرس خوزستان – اهواز – کوت عبداله اسلام آبادشرقی خ ۴

کدپستی: ۶۱۸۵۹۷۹۵۴۹

تلفن: ۰۶۱-۵۵۶۰۴۸۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی[ کد: ۶۱۱۱۲۲]

آدرس خوزستان – اهواز – خ انقلاب خ غزنوی نبش ابهری پ ۲۴۹

کدپستی: ۶۱۴۳۶۸۵۳۵۵

تلفن: ۰۶۱-۳۷۷۵۹۲۸

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی[ کد: ۶۱۱۱۲۳]

آدرس خوزستان – اهواز – خ اصلی بنی هاشم بین خ هلالی و فرهانی پلاک ۴۸۸

کدپستی: ۶۱۴۴۸۴۵۹۸۳

تلفن: ۰۶۱-۳۳۴۷۹۱۴

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی [کد: ۶۱۱۱۲۴]

آدرس خوزستان – اهواز – کوی ملت اتوبان پاسداران نبش عامری پلاک ۱۰۴۸

کدپستی: ۶۱۶۴۸۱۳۶۹۹

تلفن: ۰۶۱-۳۴۴۶۹۹۵۳

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی [کد: ۶۱۱۱۲۵]

آدرس خوزستان – اهواز – سه راه باهنر فلکه اول بیمارستان امیرالمومنین خیابان مهرگان یک پ ۲۴۲

کدپستی: ۶۱۷۷۷۷۳۴۷۰

تلفن: ۰۶۱-۳۲۲۸۸۰۶۳

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی [کد: ۶۱۱۱۲۶]

آدرس خوزستان – اهواز – گلستان جنب مجتمع مسکونی روبروی بوستان صدفها ک ۱۰

کدپستی: ۶۱۳۸۶۱۳۱۱۹

تلفن: ۰۶۱-۳۳۷۲۵۴۰۱ – ۰۶۱-۳۳۷۲۵۴۰۲

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی [کد: ۶۱۱۱۲۷]

آدرس خوزستان – اهواز – اهواز- چهارراه آبادان- تقاطع بزرگراه آیت اله بهبهانی و خیابان امام خمینی
(ره) – روبروی مصلی – لاین کندرو

کدپستی: ۶۱۸۳۶۱۳۱۹۹

تلفن: ۰۶۱-۳۵۵۴۶۶۹۰

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی[ کد: ۶۱۱۱۲۸]

آدرس خوزستان – اهواز – خ حیاتی پ ۱۷۹

کدپستی: ۶۱۸۳۷۷۵۴۸۱

تلفن: ۰۶۱-۵۵۱۸۰۸۲

لیست کامل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اهواز :

دفتر خدمات الکترونیک قضایی میدان کمپلو

آدرس: میدان کمپلو – خیابان ۱۰-مجتمع هاله-پلاک ۱۰- طبقه سوم

تلفن : ۰۶۱۳۳۷۸۶۹۸۳

دفتر خدمات الکترونیک قضایی سه راه باهنر

آدرس: منطقه سپیدار – بلوار فنی حرفه ای – سه راه باهنر – طبقه اول

تلفن : ۰۶۱۳۲۲۸۴۶۸۱

دفتر خدمات الکترونیک قضایی بلوار پاسداران

آدرس: بلوار پاسداران – بین زمزم و زمرد

تلفن : ۰۶۱۳۴۴۹۲۰۵۶

تلفن :۰۶۱۳۴۴۹۲۰۵۵

دفتر خدمات الکترونیک قضایی چهارشیر

آدرس: چهارشیر – خیابان یک – کوی ۱۷ شهریور – پلاک ۱

تلفن : ۰۶۱۳۴۴۴۱۳۰۴

دفتر خدمات الکترونیک قضایی خیابان فروردین

آدرس: گلستان- خیابان فروردین – بین خیابان دی و آذر – مجتمع رتاج – پلاک ۲۳۵ – طبقه اول -واحد ۳

تلفن : ۰۶۱۳۳۳۲۷۷۳۹

دفتر خدمات الکترونیک قضایی اتوبان بهبهانی

آدرس: اتوبان آیت اله بهبهانی – روبروی سرپرستی بانک ملت – جنب مخابرات آزادی – مجتمع آرتینا- طبقه
اول – واحد اول

تلفن : ۰۶۱۳۵۵۳۹۰۷۳

دفتر خدمات الکترونیک قضایی آریاشهر

آدرس: خیابان امام شرقی- ابتدای بلوار آریاشهر- نبش خیابان اندرزگو- مجتمع سپهر طبقه اول واحد۲

تلفن ۰۶۱۳۵۵۳۹۳۵۸

دفتر خدمات الکترونیک قضایی ملاثانی

آدرس: شهرستان باوی – شهر ملاثانی – بلوار امام خمینی(ره) – نبش خیابان هفت کوی قدس – مجتمع نگین –
طبقه اول

تلفن : ۰۶۱۳۶۵۲۳۴۴۵

اداره کل پزشکی قانونی استان خوزستان

تلفن: ۰۶۱۳۳۷۸۳۰۰۴

آدرس: کوی انقلاب (کمپلوی جنوبی)

آدرس: اهواز، خیابان انقلاب بین خیابان شیخ بها و مصطفی خمینی شمالی جنب دفتر فنی شهرداری

اداره کل زندان های استان خوزستان

آدرس: اهواز-بلوار سپیدار-جنب فنی حرفه ای-ستاد اداره کل زندان ها-طبقه ۳

تلفن ها: ۰۶۱۳۲۲۷۹۷۴۰

نام رییس مرکز: علی رضا بابائی

 • روزهای ملاقات مردمی: دوشنبه ها

زندان مرکزی

آدرس: کیلومتر ۱۲ جاده اهواز مسجد سلیمان (پس از شهر شیبان)

تلفن ها: ۰۶۱۳۶۵۷۴۳۱۱

نام رییس مرکز: احمد رضا آزاده

 • روزهای ملاقات مردمی: یکشنبه ها
 • روزهای ملاقات خانواده ها با زندانیان: شنبه تا چهارشنبه

زندان سپیدار

آدرس: اهواز-بلوار فنی حرفه ای-بعد زا سه راه باهنر-ربروی شرکت راکتور ساز

تلفن ها: ۰۶۱۳۲۲۷۰۳۵۴

نام رییس مرکز: محمود عباسی اصل

 • روزهای ملاقات مردمی: یکشنبه ها
 • روزهای ملاقات خانواده ها با زندانیان: شنبه تا چهارشنبه

کانون اصلاح و تربیت اهواز

آدرس: اهواز-خیابان انقلاب(کمپولو)نرسیده به سه راه خرمشهر-جنب ایران خودرو

تلفن ها: ۰۶۱۳۳۷۷۳۶۳۴

نام رییس مرکز: فیصل نیسی

 • روزهای ملاقات مردمی: یکشنبه ها
 • روزهای ملاقات خانواده ها با زندانیان: یکشنبه تا سه شنبه

مجتمع حرفه آموزی -الحدید

آدرس: کیلومتر ۵۵ جاده اهواز اندیمشک-بعد زا الباجی-محدوده شهر الهایی-جنب موقعیت علی اصغر(ع)-
پادگان اسبق الحدید کیلومتر ۵۵ جاده اهواز اندیمشک-بعد زا الباجی-محدوده شهر الهایی-جنب موقعیت علی اصغر(ع)- پادگان
اسبق الحدید کیلومتر ۵۵ جاده اهواز اندیمشک-بعد از الباجی-محدوده شهر الهایی-جنب موقعیت علی اصغر(ع)- پادگان اسبق
الحدید

نام رییس مرکز: پرویز بابادی

اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان

تلفن: ۰۶۱۳۳۳۳۴۰۴۹ / ۰۶۱۳۳۳۳۰۰۳۸

آدرس: اهواز، امانیه، خیابان مدرس بین فلکه مولوی و بلوار مدنی

اداره کل تعزیرات حکومتی استان خوزستان

آدرس :اهواز، خیابان آزادگان (۲۴ متری)، جنب بانک ملت شعبه آزادگان

کدپستی :۶۱۹۳۹۹۴۴۷۱

تلفن :۰۶۱-۳۲۲۲۶۰۷۳

ستاد دیه استان خوزستان

اهواز سپیدار بلوار فنی و حرفه ای رو به روی زندان سپیدار ستاد دیه استان خوزستان

تلفن:۰۶۱-۳۲۲۷۰۷۹۹

تلفن:۰۶۱-۳۲۲۷۹۴۴۹

تلفن:۰۹۱۶۹۹۱۶۰۹۱

اداره کل بازرسی استان خوزستان

اهواز،کیانپارس،خ. کیانپارس،خ. سیزدهم غربی،خ. ایدون

تلفن:۰۶۱۳۳۹۱۴۰۱۰

دفتر دیوان عدالت اداری استان خوزستان

آدرس: اهواز، کوی نبوت، مجتمع قضایی شهید باهنر،دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری

اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی اهواز

آدرس: کوی انقلاب – بلوار قدس – خیابان زینب

تلفن: ۰۶۱۳۳۷۸۱۰۲۹

وب سایت: atba.ostan-khz.ir

دفتر وزارت امور خارجه در اهواز

آدرس: اهواز- کیانپارس – خیابان ۱۱ غربی – فاز ۲ – پلاک ۱۰۲

تلفن تماس: ۰۶۱۳۳۳۸۹۳۹۷ – ۰۶۱۳۳۳۸۹۴۹۷

اداره گذرنامه اهواز

آدرس: اهواز – پادادشهر – پاداد ۱۰ – روبروی پارک شهربازی

 • روز و ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه ۸ صبح تا ۲ بعد از ظهر

اداره کل پزشکی قانونی استان خوزستان

آدرس: کوی انقلاب (کمپلوی جنوبی) آدرس: اهواز، خیابان انقلاب بین خیابان شیخ بها و مصطفی خمینی شمالی جنب دفتر فنی شهرداری

تلفن: ۰۶۱۳۳۷۸۳۰۰۴

اداره کل زندان های استان خوزستان

آدرس: اهواز-بلوار سپیدار-جنب فنی حرفه ای-ستاد اداره کل زندان ها-طبقه ۳

تلفن ها: ۰۶۱۳۲۲۷۹۷۴۰

نام رییس مرکز: علی رضا بابائی

 • روزهای ملاقات مردمی: دوشنبه ها

️پلیس فتا – اهواز

آدرس: اهواز، میدان خلیج فارس، خیابان علامه

تلفن:۰۶۱-۳۲۲۵۲۶۹۹ ۰۶۱-۲۱۸۲۲۰۲۱ ۰۶۱-۲۱۸۲۸۵۶۱ ۰۶۱-۲۱۸۲۷۳۰۶

️پلیس امنیت اخلاقی

اهواز: خیابان سپه، خیابان نو

️پلیس راهنمایی و رانندگی خوزستان

اهواز، صنایع فولاد، ب. مدرس

تلفن: ۰۶۱۳۲۲۸۹۲۱۴

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *